Termin otvaranja javnih ponuda je petak 23.11.2018. u 9.45h u školskoj knjižnici.